Skoleskak spiller hjernen stærk!

Skak træner tålmodighed, fordybelse og kritisk tænkning. Eleverne lærer at holde fokus, koncentration og tænke fremad, så de bliver bedre til matematik, trives bedre og bliver mere livsduelige.

Dysten på brættet er kun en del af læringsaktiviteterne, da de sociale adfærdsregler (at give hånd før og efter kampen og opføre sig ordentligt uanset resultatet) er mindst lige så vigtige elementer.