Indkaldelse til generalforsamling 2024

Onsdag 17/4 17:15

Vestergade 63 1 TH
5000 Odense C
(Hos Netkant)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af materialeopgørelse
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og sted for kredsens vigtigste arrangementer
  7. Valg af en kredsbestyrelse på 5 personer, bestående af både skoleskakleder(e), forældre-repræsentant og 1 ung-repræsentant). Eventuelt valg af suppleant til kredsbestyrelsen. Samt valg af formand og kasserer
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde
  10. Eventuelt

Tilmelding

Senest: Søndag 14/4 til Anders:
ande5178@appsodense eller sms 7193 9689